به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعلام نمود به استناد ماده ٣ آیین نامه خرید ، نگهداری و عرضه سهام خزانه به استحضار می رساند که موضوع خریدسهام خزانه براساس اطلاعات پیوست در جلسه آتی هیأت مدیره شرکت در تاریخ ١٣٩٩.٠۶.٢۴ مورد بررسی قرار خواهد گرفت . مراتب جهت استحضار و اطلاع رسانی به سهامداران ارسال می گردد.