به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین سرمایه بانک ملت از پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی برای شرکت "توسعه نفت و گاز صبا اروند" خبر داد.