به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١٣٢٧ درصدی دامداری تلیسه نمونه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر نمود.