به گزارش بورس٢۴، شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس مهمان فرابورس شد بدین ترتیب، این شرکت با سهیمه هر کد معاملاتی ١۵٠ سهم در رنج قیمتی ١٨٣٠ الی ١٨۵٠ تومان در روز سه شنبه هفته پیش رو ثبت سفارش و در روز چهارشنبه با تخصیص سهام مواجه می شود