مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی ارومیه که سهام آن اخیرا در فرابورس عرضه اولیه شده، امروز برگزار شد.