به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه اقتصادی آرین اعلام داشت یرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش ٩٣ میلیون سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو به استحضار می رساند تعداد سهام مذکور به کد سبد اختصاصی این شرکت انتقال یافته و سود تحقق یافته از فروش سرمایه گذاریها در سال٩٩ تا تاریخ ١٣٩٩.٠۵.٢٨، معادل ٢،٠۶٧ میلیارد ریال می باشد.
شفاف سازی توسعه اقتصادی آرین در خصوص فروش سهام  سرمایه گذاری نیرو