به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ١٢٣٣ درصدی شرکت ایتالران از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.