به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در گزارش تفسیری اعلام داشت ، در ۶ ماهه دوم سال مالی نرخ های فروش خود را با نرخ تورم تطبیق خواهد داد. لازم به ذکر است شرکت اعلام داشت ، مانده حساب سود انباشته تقویت شده به نحوی که بتواند نیاز های سرمایه در گردش خود را در حد ممکن از منابع داخلی تامین نماید. گفتنی است با راه اندازی شرکت پارس طبیعت سلولز ، افزایش سودآوری در این مجموعه از مهمترین برنامه های سال جاری شرکت خواهد بود. همچنین شرکت در خصوص طرح های توسعه در گزارش تفسیری توضیحات مهمی را منتشر نمود.