طی هفته منتهی به ٢۴ مردادماه پتروشیمی مارون مجموعا ٢٨١۶ تن پلی پروپیلن و ٢۴٢ تن پلی اتیلن سنگین در گریدهای مختلف در بورس کالا به فروش رساند و این در حالی ست که میزان تقاضا...

بورس۲۴ : طی هفته منتهی به 24 مردادماه پتروشیمی مارون مجموعا 2816 تن پلی پروپیلن و 242 تن پلی اتیلن سنگین در گریدهای مختلف در بورس کالا به فروش رساند و این در حالی ست که میزان تقاضا برای محصولات شرکت مجموعا به سطح 6468 تن رسید.

میانگین قیمتی معامله پلی پروپیلن با 2 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه هفته قبل 210,253 ریال می باشد و پلی اتیلن سنگین نیز با رشد نزدیک به 1 درصد این هفته به طور متوسط 145,236 ریال نرخ خورد.

گفتنی ست طی دو ماهه گذشته 24,486 تن پلی پروپیلن مارون در گریدهای مختلف با متوسط قیمت 183,889 ریال به فروش رسیده است. این میزان برای پلی اتیلن سنگین 10,287 تا با میانگین قیمتی 129,322 ریال بوده است.