جدیدترین عرضه تیرآهن و میلگرد شرکت ذوب آهن اصفهان در بورس کالا در حالی رقم خورد که قیمت پایه برای عرضه تیرآهن بین ٨٢۵٠ تا ٨۵٠٠ تومان و برای میلگرد ٧٧١٢ تومان تعیین شده بود...