به گزارش بورس ٢۴، شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس با نماد <<بپیوند>> در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید.