به گزارش بورس٢۴،در روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/٠۵/٢٢ تعداد ۴ میلیارد و ٢۶ میلیون و١۵٧ هزارو ۴٠٠ سهم معادل ٢٠ درصد از سهام شرکت "بهساز کاشانه تهران" به عنوان پانصد و چهل و چهارمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات" گروه و طبقه " فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات با مالکیت شخصی و یا اجاره ای" در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد " ثبهساز " به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد