کسب درآمد سه هزار و ۷۲۳ میلیارد تومانی در چهار ماه مجمع شرکت سایپا با حضور ۷۵.۳۱ درصد سهامداران امروز برگزار شد. در این مجمع گفته شد، که مبلغ فروش محصولات سایپا در چهار ماه سپری شده از سال ۹۹ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل ۴۲ درصد رشد داشته است."خساپا" در صورت های مالی ۳ ماهه نیز حقوق مالکانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی را به ثبت رسانده، در حالی که...