به گزارش بورس٢۴،شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در روز سه شنبه بیست و یکم مرداد ماه ثبت سفارش و در روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد ماه عرضه خواهد شد گفتنی است، سهمیه هر کد معاملاتی ٢٠ سهم و قیمت عرضه در رنج ٢٠٠٠ الی ٢١٠٠ تومان می باشد