به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سهام غیر مدیریتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در نما<<وثنو۴>> با قیمت پایه هر سهم ، آستانه بالای قیمت در روز عرضه نسبت به قیمت پایانی روز کاری قبل از عرضه در تاریخ ٢۶ مرداد عرضه عمده می شود.