مجمع عمومی عادی سالیانه "تیپیکو" با حضور ۷۶.۴۱ درصد از سهامداران امروز برگزار شد.