به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لاستیک یزد اعلام نمود با توجه به مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش هر کیلوگرم تایر سواری و وانتی رادیال ٢٠ درصد ، هر کیلوگرم تایر سواری و وانتی بایاس ١۶ درصد ، نسبت به نرخ های فروش قبل افزایش یافته است ضمناً با توجه به سهم هر یک از گروه محصولات در تولیدات شرکت اثر افزایش نرخ فوق به صورت میانگین ١٩.٧ درصد نسبت به قبل میباشد.