مجمع شرکت تامین ماسه ریخته گری امروز برگزار شد. این مجمع چند خبر مهم درباره اتفاقات پیش روی شرکت اعلام کرد.