مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، صبح امروز به منظور بررسی عملکرد سال مالی ١٣٩٨ این شرکت تشکیل جلسه داد...