نشست خبری مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه، به عنوان جدیدترین شرکتی که سهام آن در فرابورس عرضه اولیه خواهد شد امروز برگزار شد.

بورس۲۴ : نشست خبری مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه، به عنوان جدیدترین شرکتی که سهام آن در فرابورس عرضه اولیه خواهد شد امروز برگزار شد.

کریم دلجوان، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه در این نشست گفت: شرکت پتروشیمی ارومیه در نظر دارد تا پروژه های خود را برای افزایش سودآوری در سال جاری و سال های آتی اجرایی نماید. این شرکت با توجه به فضا و وسعت زمین آماده تعریف انواع پروژه ها است.

وی ادامه داد: پروژه سولفات پتاسیم امسال به بهره برداری می رسد که با این وضعیت سود سال های آتی شرکت 3 برابر سال 98 پیش بینی می شود.

دلجوان گفت: مشکلی که شرکت داشت مشکل عدم فروش کود سولفات آلومنیوم بود که با تلاش های زیاد توانستیم کشاورزان و مسئولین را مجاب کنیم تا از این کود بیشتر مصرف شود. این کود برای خاک های ایران بسیار مناسب است.

او گفت: با تلاش های شرکت مصرف 50 هزار تن در سال به 160 هزار تن در سال رسید که پتانسیل 400 هزار تن در سال نیز وجود دارد. پروژه افزایش تولید این محصول نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل پتروشیمی ارومیه گفت: پروژه خالص سازی اوره در حال انجام است که برای اولین بار در ایران خواهد بود، این موضوع منجر به کاهش هزینه حمل نیز خواهد شد.
وی افزود: به نظر نمی رسد سهامدار عمده برنامه ای برای عرضه سایر زیر مجموعه ها در سال جاری داشته باشد.