به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین اعلام نمود موضوع افزایش سرمایه این شرکت بر اساس سود انباشته, آورده نقدی و تجدید ارزیابی زمین منقضی نگردیده و پس از طی مراحل قانونی در خصوص تجدید ارزیابی زمین و تهیه طرح توجیهی نسبت به افزایش سرمایه فوق از محل مورد نظر اقدام خواهد شد. لازم به عرض است متراژ زمین کارخانه حدوداً ١٩۵,٠٠٠ مترمربع بوده که به استناد گزارش بلامانع بودن اخذ شده از شهرداری منطقه ٢٠ علاوه بر تشخیص و اعلام ساختمان های شرکت به صورت صنعتی, مقدار حدوداً ١,۴٠٠ متر از بر کارخانه به صورت تجاری و اجازه ساخت ۶,٠٠٠ متر ساخت سوله صنعتی به این شرکت داده شده است.