به گزارش بورس٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه مهمان فرابورس شده و شاهد عرضه اولیه این شرکت خواهیم بود بدین ترتیب این عرضه اولیه با سهمیه هر کد معاملاتی ۴٠ سهم در رنج قیمتی ۶٢٠ الی ۶٣٠ تومان عرضه می شود گفتنی است،روز سه شنبه شاهد ثبت سفارش و در روز چهارشنبه هفته جاری شاهد تحقق عرضه اولیه این شرکت خواهیم بود