به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین اعلام داشت شرکت مجوز افزایش سرمایه از محل آورده نقدی , سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی به صورت کلی از سهامدار عمده ( شرکت توسعه صنایع بهشهر ) را دارد لذا موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین پس از اخذ نظر نهایی و گزارش کارشناس رسمی دادگستری و همچنین گزارش توجیهی افزایش سرمایه در هیئت مدیره طرح و در صورت وجود صرفه و صلاح شرکت در دستور کار خواهد بود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مارگارین اعلام داشت با توجه به مشکلات ناشی از تأمین روغن خام و عدم تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی و شرایط شدید ایجاد شده ناشی از تحریم های بین المللی و کاهش ذخایر روغن خام در کشور بر روند تولید این شرکت از ابتدای سال 1399 تاکنون تأثیر قابل ملاحظه داشته که موجب کاهش سقف تولید تا میزان حداکثر بین 8,000 تا 10,000 تن در ماه بوده است. در خصوص شایعات مطرح شده در ارتباط با درصدهای بالا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها به استحضار سهامداران محترم می رساند شرکت مجوز افزایش سرمایه از محل آورده نقدی , سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی به صورت کلی از سهامدار عمده ( شرکت توسعه صنایع بهشهر ) را دارد لذا موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین پس از اخذ نظر نهایی و گزارش کارشناس رسمی دادگستری و همچنین گزارش توجیهی افزایش سرمایه در هیئت مدیره طرح و در صورت وجود صرفه و صلاح شرکت در دستور کار خواهد بود.