به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، در روز چهارشنبه این هفته معادل ١٢ درصد از سهام شرکت "صنعتی زر ماکارون" به عنوان پانصد و سی و هشتمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" گروه و طبقه "سایر محصولات غذائی"در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد "غزر"به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. گفتنی است، که...

بورس۲۴ : به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند در روز چهارشنبه مورخ 08/05/1399 تعداد 192 میلیو ن سهم معادل 12 درصد از سهام شرکت"صنعتی زر ماکارون"به عنوان پانصد و سی و هشتمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر"گروه و طبقه "سایر محصولات غذائی"در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد "غزر"به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

گفتنی است، زمان ورود ثبت سفارش زمان شروع ثبت سفارش متعاقبا در روز عرضه اعلام خواهد شد.