به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان اعلام داشت با عنایت به پیگیری های بعمل آمده موافقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنی بر افزایش ٣٠ درصدی کرایه حمل همه فرآورده ها در کلیه مسیرها از ابتدای فروردین از طریق کارگروه مخزنداران انجمن صنفی حمل و نقل ریلی کشور به این شرکت ابلاغ گردیده است . شایان ذکر است با توجه به ابلاغ کرایه های جدید از ابتدای سال ٩٩ میزان درآمد پیش بینی شده سال مالی منتهی به ٩٩.٠۶.٣١ شرکت از مبلغ ١.۶٨٧.٠٠٠میلیون ریال به ١.٨۴٧.٠٠٠ میلیون ریال افزایش خواهد یافت . مراتب جهت اطلاع رسانی به سهامداران محترم ایفاد می گردد .