به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود ٢٧۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ،حدود ٩٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه سال مالی منتهی به تیر ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٩ درصد رشد داشته است.