به گزارش بورس٢۴،شرکت بهساز کاشانه تهران با نماد « ثبهساز» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش بورس۲۴ ، به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 21/02/1399 با پذیرش سهام شرکت بهساز کاشانه تهران در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌‌ی مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ 01/05/1399 شرکت بهساز کاشانه تهران به عنوان پانصد و چهل و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بخش «فعالیت­های مربوط به املاک و مستغلات»، گروه و طبقه « فعالیت­های مربوط به املاک و مستغلات با مالکیت شخصی و یا اجاره­ای »، با کد «7010» و نماد « ثبهساز » در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.