به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ۵١ درصدی شرکت بین المللی محصولات پارس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به صادر نمود.