بانک اقتصاد نوین این روزها شاهد تغییر و تحولات بنیادی در وضعیت خود می باشد کم کم این تغییر و تحولات را در صورت های مالی خود نیز به ثبت رسانده و زمینه سازی خوبی برای رشد قیمتی فراهم خواهد ساخت.

بورس۲۴ :بانک اقتصاد نوین این روزها شاهد تغییر و تحولات بنیادی در وضعیت خود می باشد کم کم این تغییر و تحولات را در صورت های مالی خود نیز به ثبت رسانده و زمینه سازی خوبی برای رشد قیمتی فراهم خواهد ساخت.

تراز عملیاتی بانک در پایان 3 ماهه 51 میلیارد تومان مثبت بوده است.

تراز عملیاتی بانک در 3ماهه سال قبل منفی و برای 3 ماهه امسال با چرخش 180 درجه ای مثبت شده است.

همچنین مانده سپرده های بانک طی جهشی چشمگیر در پایان سال 98 رشد 47 درصدی داشته است.

همچنین بانک دارای تراز ارزی مثبت قابل توجهی بوده و در سرفصل دارایی های ارزی یورویی یوآن دست بالا را داشته و توان شناسایی سود تسعیر ارز خوبی دارد.

ونوین طی یک ماهه گذشته از محدوده قیمتی 500 تومان رشد و تا سطوح بالای 700 تومان بازدهی 40 تا 50 درصدی داشته است؛ اکنون سهم به واسطه جو بازار وارد فاز اصلاحی شده است که با توجه به پتانسیل های بنیادی ارزی و عملیاتی بانک این اصلاح فرصت بسیار خوبی برای خرید سهم در گروه بانکداری می باشد.