به گزارش بورس ٢۴، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیر عملیات بازار، پیرو اطلاعیه شماره ٧۶٨۶٩/ ١٨١ مورخ ٢٢ / ٠۴ / ١٣٩٩ و باتوجه به استعلام جدید واصله و ضرورت بررسی آخرین وضعیت ترهین دارایی‌های شرکت زر ماکارون، عرضه اولیه شرکت مذکور در تاریخ ٢۵ / ٠۴ / ١٣٩٩ انجام نخواهد شد.

به گزارش بورس۲۴ ، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیر عملیات بازار، پیرو اطلاعیه شماره 76869/ 181 مورخ 22 / 04 / 1399 و باتوجه به استعلام جدید واصله و ضرورت بررسی آخرین وضعیت ترهین دارایی‌های شرکت زر ماکارون، عرضه اولیه شرکت مذکور در تاریخ 25 / 04 / 1399 انجام نخواهد شد.