به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نفت سپاهان از بهره برداری از پروژه تولید روغن موتورهای بنزینی گرید بالا، فول سنتتیک با برند تجاری "MAGLUBE" و پروژه احداث واحد تولید گریس خبر داد.