به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه البرز اعلام داشت در نظر دارد ٢ مورد از املاک شرکت در شهرستان اهواز را از طریق مزایده به فروش برساند.