مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت رادیاتور ایران صبح امروز به منظور بررسی عملکرد سال مالی ٩٨ این شرکت با حضور بیش از ۶٢ درصد از صاحبان سهام تشکیل جلسه داد.