مجمع عمومی عادی سالانه مهرکام پارس با حضور۵۳.۸۴ درصد سهامداران برگزار شد.