به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع آذرآب اعلام داشت پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص افزایش سرمایه شرکت به استحضار میرساند حسب دستور مقامات استانی (استان مرکزی ) افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت متوقف گردیده و هیات مدیره شرکت در حال مذاکره با مقامات مذکور و پیگیری انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران حسب مصوبه هیات مدیره شرکت میباشد .