به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان ساوه از تفاهم مدیران عامل شرکتهای تولید کننده سیمان سفید مبنی بر افزایش قیمت محصولات خبر داد.