به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اعلام نمود تقاضای انتشار اوراق رهنی شرکت واسط مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی بانک مسکن در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام‌شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار اوراق رهنی ملاحظه نگردید و عرضۀ عمومی اوراق مذکور با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.