مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان تغییر کرد. احسان مرادی به عنوان مدیر جدید این شرکت معرفی شد.

بورس۲۴ : مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان تغییر کرد. احسان مرادی به عنوان مدیر جدید این شرکت معرفی شد.

مرادی جانشین یوسف علی شریفی شده است که 4 سال در این سمت فعالیت می کرد. تامین سرمایه کاردان وابسته به دو بانک تجارت و سامان است.

مرادی، مدیرعامل جدید این شرکت تامین سرمایه، تا پیش از این مشاور مدیرعامل بانک تجارت در امور سرمایه گذاری و مدیر سرمایه گذاری این بانک بود.

او پیش از این مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت، کارگزاری توسعه معاملات کیان، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان و رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو بوده است.