چهل و نهمین مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت توسعه صنایع بهشهر به منظور بررسی عملکرد سال مالی ۹۸ این شرکت با حضور بیش از ۷۸ درصد از صاحبان سهام تشکیل جلسه داد.