سهامداران پالایشگاه ها و خودروسازان خوب برد کردند... بازدهی شاخص ٣٨ درصد!! جزئیات در...