مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ٩٨ شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر در روز پنج شنبه ١٩ تیر ساعت ٨ با حضور ۵٢درصد سهامداران در محل شرکت برگزار گردید... در این جلسه اعلام شد : شرکت در سال ٩٨ موفق به درج نماد شرکت در بازار پایه شد. مشکلاتی در خصوص سپرده گذاری و کد ملی سهامداران وجود داشت که با پیگیری های صورت گرفته، این موضوع با موافقت سازمان بورس مرتفع گردید و در دو نوبت نماد شرکت بازگشایی گردید که منجر به کشف قیمت نگردید... همچنین به منظور تسهیل بازگشایی نماد، شرکت در نظر دارد به بازار توافقی انتقال یابد تا در صورت بازگشایی نماد، موضوع افزایش سرمایه مجددا در هیات مدیره شرکت بررسی گردد. دلیل عدم انجام افزایش سرمایه قبلی، عدم بازگشایی نماد بوده است.افزون بر این ، شرکت پیگیری های موثری در خصوص سهام شرکت های اسفندقه و آلومینیوم المهدی انجام داده است...

بورس۲۴ : مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 98 شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر در روز پنج شنبه 19 تیر ساعت 8 صبح با حضور 52درصد سهامداران در محل شرکت برگزار گردید.

هیات رئیسه مجمع ، متشکل از رئیس مجمع سید فرهنگ حسینی ، ناظرین آقایان شریفی و عرب عامری و دبیر مجمع مهندس سپهر بوده است.

در ابتدای جلسه مدیرعامل شرکت گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی گذشته ارائه نمود. براین اساس سود خالص شرکت نسبت به سال گذشته 150درصد رشد داشته است. عمده این رشد ناشی از افزایش تقسیم سود سرمایه گذاری ها بوده است.شرکت در سال گذشته پس از تامین مالی تبعی، اقدام به بازپرداخت آن نمود و طی دو سال گذشته، توانسته حدود یک درصد بر مالکیت بیفزاید.
در سال مالی 98 شرکت ذوب روی اصفهان پذیرش گردیده و عرضه اولیه آن در بهمن 98 صورت گرفت. شرکت در حال انجام اقدامات پذیرش شرکت سوژمیران است که مالکیت 60درصد آن را دارد.
افزون بر این ، پایان اکتشاف و ساخت کارخانه کنسانتره مس در شرکت سرزمین جلگه های آسمانی با سرمایه گذاری برآوردی 400 میلیارد تومان در فاز اول و افزایش 10 تا 15 برابری ظرفیت تولید در فازهای 2 و 3 در دست اقدام است.در عین حال شرکت در حال اقدام برای افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی شرکت های تابعه است.
شرکت برنامه ورود به حوزه های معادن جدید و سایر معادن، حوزه های دیگر مانند ساختمان و پتروشیمی را دارد.گروه امیر در سال 98 موفق به درج نماد شرکت در بازار پایه شد. مشکلاتی در خصوص سپرده گذاری و کد ملی سهامداران وجود داشت که با پیگیری های صورت گرفته، این موضوع با موافقت سازمان بورس مرتفع گردید و در دو نوبت نماد شرکت بازگشایی گردید که منجر به کشف قیمت نگردید.
همچنین به منظور تسهیل بازگشایی نماد، شرکت در نظر دارد به بازار توافقی انتقال یابد تا در صورت بازگشایی نماد، موضوع افزایش سرمایه مجددا در هیات مدیره شرکت بررسی گردد. دلیل عدم انجام افزایش سرمایه قبلی، عدم بازگشایی نماد بوده است.افزون بر این ، شرکت پیگیری های موثری در خصوص سهام شرکت های اسفندقه و آلومینیوم المهدی انجام داده است.
در این مجمع 10 درصد سود نقدی معادل 960 ریال تقسیم گردید و الباقی سود انباشته شد. همچنین شرکت های آراسته معدن، سرمایه گذاری گلومینکو، کاوندگان، کوشش آذین و سینا گستر زرین به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند.