میانگین تزریق روزانه پول خرد نو به بازار سهام حد نصاب جدیدی را تجربه کرد بالای ٢٠٠٠ میلیارد تومان!! حقیقی ها بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان خرید و فروش کردند چه ارقام نجومی تری در راه است؟