به گزارش بورس٢۴،شرکت گروه صنایع کاغذ پارس با نماد « چکاپا» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش بورس۲۴ ، با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 13/02/1399 با پذیرش سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در بورس اوراق بهادار تهران (انتقالی از بازار دوم فرابورس ایران) و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌‌ی مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ 17/04/1399 شرکت گروه صنایع کاغذ پارس به عنوان پانصد و چهل و سومین شرکت پذیرفته شده در بخش «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»، گروه و طبقه «ساخت خمیرکاغذ ، کاغذ و مقوا »، با کد «2101» و نماد « چکاپا »در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.