معرفی سه کارگزار برتر بازار با بیشترین ارزش معاملات
رتبه بندی شرکت های کارگزاری در خرداد ماه ٩٩ منتشر شذ

بورس۲۴ : بر مبنای آمار منتشر شده توسط اداره آمار و اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران در خرداد ماه سال جاری از مجموع 109 کارگزاری فعال در این بازار، شرکت کارگزاری مفید رتبه اول بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. در یک ماهه خرداد بیش از 744،996 میلیارد ریال از خرید و فروش ها توسط سهامداران در کارگزاری مفید انجام شده است.

پس از مفید، کارگزاری آگاه با ارزش 475،201 میلیارد ریال دومین بیشترین ارزش معاملات را به نام خود به ثبت رسانده و کارگزاری فارابی با بیش از 120،347 میلیارد ریال سومین کارگزاری با بیشترین ارزش معاملات در خرداد ماه بود.