به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات انفورماتیک اعلام داشت ،مراحل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در حال پیگیری است و با توجه به زمان بر بودن ان و تصویب هیئت مدیره اطلاع رسانی خواهد شد.