به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تابان نیرو سپاهان اعلام داشت، آخرین وضعیت قرارداد های در جریان و مناقصات پیش رو در حال بررسی و اجرا می باشد.