به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان اعلام کرد در حال برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه پتروشیمی ممسنی و کازرون می باشد.