مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت پتروشیمی فناوران با حضور ۸۵ درصد از سهامداران صبح امروز تشکیل جلسه داد.