نقش بورس دیگر در اقتصاد ایران کمرنگ نمی شود سخنگوی دولت در خصوص وضعیت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه کشور پس از دهه‌ ها به‌ جایگاه واقعی خود رسیده و با تمهیدات و حمایت‌ های صورت گرفته از سوی دولت برای اولین بار ارزش شرکت‌ های ثبت شده در بورس به تولید ناخالص داخلی سطح اقتصادهای پیشرفته رسیده است. این موضوع سبب شده تا...

بورس۲۴ : سخنگوی دولت در خصوص وضعیت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه کشور پس از دهه‌ها به‌جایگاه واقعی خود رسیده و با تمهیدات و حمایت‌ های صورت گرفته از سوی دولت برای اولین بار ارزش شرکت‌ های ثبت شده در بورس به تولید ناخالص داخلی سطح اقتصادهای پیشرفته رسیده است.

او افزود: این موضوع سبب شده تا بورس نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. این نقش پس از این دیگر کمرنگ نخواهد شد و همه سیاست‌گذاران و همه دولت‌ها از این پس باید نیم‌ نگاهی جدی به بورس داشته باشند.

گسترش تامین مالی شرکت‌ ها از طریق بورس

ربیعی در گفتگو اسپوتنیک ادامه داد: قصد داریم امکان تأمین مالی از طریق بورس را برای شرکت‌ها گسترش دهیم؛ البته نقش نظام بانکی در تأمین مالی شرکت‌ها بی‌بدیل است، اما بخشی از نقش تأمین مالی هم باید بر دوش بورس کشور باشد که در این زمینه نیز شورای عالی بورس باید مصوبات مهم دیگری داشته باشد. هم‌اکنون هم به لحاظ ارزش بازار به نسبت به تولید ناخالص داخلی هم به لحاظ تعداد سهامداران بورس به کل جمعیت ایران یکی از بهترین شرایط را در جهان دارد و با بهترین بورس‌های کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است.

وی تصریح کرد: رئیس‌ جمهور با علاقه‌ای که به شفافیت اقتصاد دارند برای محافظت از این جایگاه از هیچ اقدام قانونی فروگذار نخواهند کرد.