لیزینگ ‌پارسیان و تولید نیروی برق آبادان هم در نوبت هستند آخرین وضعیت عرضه، پذیرش و درج شرکت های بورس مشخص شد. زر ماکارون می آید؛ احتمالا همین هفته. در انتظار عرضه لیزینگ پارسیان و تولید نیروی برق آبادان هم باشید.

بورس۲۴ : آخرین وضعیت عرضه، پذیرش و درج شرکت های بورس مشخص شد. زر ماکارون می آید؛ احتمالا همین هفته. در انتظار عرضه لیزینگ پارسیان و تولید نیروی برق آبادان هم باشید.

مجید نوروزی، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تهران در مورد آخرین وضعیت عرضه های اولیه به خبرنگار بورس۲۴ گفت: ۳۹ شرکت متقاضی پذیرش هستند، که ارزش اسمی سرمایه ثبت شده آنها ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. برخی از این شرکت‌ها شامل شرکت تابان فردا با ارزش سه هزار میلیارد تومان ، گروه مالی ملت با ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان ، اوپال کانی پارس با ارزش هزار میلیارد تومان، هلدینگ صنعتی معدنی کاوه پارس با ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان و پرداخت الکترونیک پاسارگاد در مرحله پذیرش هستند.

وی گفت: با توجه به ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش که اشاره به مدارک و مستندات پرونده پذیرش شرکتها دارد ، باید مدارک شرکتها کامل شود تا در جلسه هیئت پذیرش مطرح گردد ، برخی از شرکت‌ها اخیراً این درخواست داده اند که باید مدارکشان بررسی شود.

درج شدگان بورس کدامند؟

وی گفت: شرکت‌های درجریان درج که پذیرش شدند و مشروط به ارسال برخی مدارک هستند شامل ۱۱ شرکت بوده، که این شرکت‌ها در مرحله درج هستند. شرکت های صنعت غذایی کوروش، لیزینگ کارآفرین ، تامین سرمایه امین، تامین سرمایه تمدن ، صنایع کاغذ پارس، بهساز کاشانه تهران سپیدماکیان، لیزینگ اقتصاد نوین، توسعه عمران امید، پتروشیمی زاگرس، سرمایه گذاری توسعه نور دنا در مرحله درج هستند.

به گفته وی، پتروشیمی زاگرس و صنایع کاغذ پارس در حال انتقال از فرابورس به بورس هستند.

پتروشیمی امام فعلا درخواست داده

نوروزی گفت: در مورد پتروشیمی بندر امام تقاضای پذیرش داده شده است به نحوی که طی سه ماه آینده شرکت پذیرش و درج شود، عرضه خواهد شد. در حال حاضر جلسه بازدیدی از سوی شرکت انجام شده و توسط بورس تهران بررسی های خوبی انجام شده است.

زر ماکارون بالاخره آمد

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تهران گفت: شرکت هایی که پذیرش و درج شده و در حال حاضر در انتظار عرضه هستند شامل لیزینگ‌پارسیان، صنعتی زرماکارون و شرکت تولید نیروی برق آبادان هستند که صنعتی زر ماکارون در حال حاضر نزدیک ترین شرکت بورس برای عرضه در بازار است و احتمالا این هفته عرضه اولیه شود.

در ادامه، محمود گودرزی معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران در خصوص قیمت گذاری شرکت صنعتی زرماکارون گفت: طبق آنچه از معاونت بازار بورس تهران منتشر خواهد شد، اطلاع رسانی لازم انجام می شود. قیمت در اطلاعیه اعلام خواهد شد.